Thiết kế chia bài Casino Hồ Tràm sai quy định

Thiết kế chia bài Casino Hồ Tràm sai quy định

Thời điểm này, với số lượng 541 phòng khách sạn đã đi vào hoạt động, Dự án Hồ Tràm chỉ được kinh doanh không quá 10 bàn trò chơi…
Nếu đúng theo quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thời điểm này, với số lượng 541 phòng khách sạn đã đi vào hoạt động, Dự án Hồ Tràm chỉ được kinh doanh không quá 10 bàn trò chơi.

Trong một nội dung tại văn bản thẩm định về việc điều chỉnh giấy đăng ký đầu tư của Dự án Hồ Tràm của Công ty TNHH dự án Hồ Tràm, chủ đầu tư dự án casino Hồ Tràm (Ho Tram Strips) đề xuất lùi thời hạn đến tháng 5/2025 mới hoàn thành toàn bộ dự án – chậm 5 năm theo quy định.

Không quá 2 bàn/100 phòng khách sạn

Theo giấy chứng nhận đầu tư, về điều kiện hoạt động Khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài tại Ho Tram Strips, doanh nghiệp được đưa khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài tại Khu A1 với quy mô 90 bàn chia bài có nhân viên phục vụ và 1.000 máy trò chơi điện tử có thưởng vào quý 3/2013 sau khi khách sạn 5 sao và các hạng mục liên quan đã hoàn thành và đi vào hoạt động kinh doanh ổn định.

Đồng thời nhà đầu tư phải tiếp tục hoàn thành toàn bộ các hạng mục còn lại của Khu A theo cam kết (Khu A2 hoàn thành vào tháng 6/2015 và sân golf (khu F) hoàn thành xong vào tháng 9/2013.

Đến quý 3/2015, cơ quan cấp chứng nhận đầu tư sẽ kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu A và Khu F. Đến thời điểm đó, nếu số phòng khách sạn xây dựng và đưa vào kinh doanh thực tế ít hơn 1.100 phòng thì số bàn chia bài sẽ bị rút tương ứng theo tỷ lệ không quá 2 bàn/100 phòng khách sạn.

Doanh nghiệp được triển khai hoạt động kinh doanh khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài với quy mô 90 bàn chia bài có nhân viên phục vụ và 1.000 máy trò chơi điện tử có thưởng sau khi xây dựng xong và đưa vào hoạt động kinh doanh khách sạn 5 sao và các hạng mục liên quan tại khu B.

Cũng theo quy định trong giấy chứng nhận đầu tư, đến quý 3/2017, cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư sẽ kiểm tra tiến độ thực hiện dự án tại Khu B, nếu số phòng khách sạn xây dựng và đưa vào kinh doanh thực tế ít hơn 1.200 phòng thì số bàn chia bài sẽ bị rút tương ứng theo tỷ lệ không quá 2 bàn/100 phòng khách sạn.

Và trong quý 4/2020, cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư sẽ kiểm tra tiến độ thực hiện toàn bộ dự án. Đến thời điểm đó, nếu số phòng khách sạn xây dựng và đưa vào kinh doanh thực tế ít hơn 9.000 phòng thì số bàn chia bài sẽ bị rút cũng theo tỷ lệ trên – không quá 2 bàn/100 phòng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trên thực tế, Khu A1 đã đi vào hoạt động từ tháng 8/2013, riêng hạng mục khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài tại Khu A1 hoạt động với quy mô 90 bàn có người chia bài và 541 máy trò chơi điện tử có thưởng.

Khu A2 chưa hoàn thiện, dự kiến đi vào hoạt động tháng 12/2019, chậm so với cam kết quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần 7 là tháng 6/2015.

Chỉ được kinh doanh không quá 10 bàn trò chơi?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, như vậy, chủ đầu tư chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được kinh doanh khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài tại khu A1 đến thời điểm hiện nay là 90 bàn chia bài và 1.000 máy trò chơi điện tử có thưởng theo như cam kết quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần 7.
Bộ này cho biết, tại thông báo số 125/TB-VPCP ngày 25/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo đến tháng 6/2015, các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, đánh giá và thực hiện các biện pháp chế tài theo đúng quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp nếu chủ đầu tư không thực hiện theo đúng các thỏa thuận đã cam kết và được quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.

Tuy nhiên, đến nay chưa có cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá và thực hiện các biện pháp chế tài theo đúng quy định giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

“Nếu đúng theo quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thời điểm này, với số lượng 541 phòng khách sạn đã đi vào hoạt động, dự án chỉ được kinh doanh không quá 10 bàn trò chơi”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định.