Xu hướng thiết kế nội thất 2020, những ý tưởng thiết kế nội thất đẹp (phần 3)

Earth Tones Hãy bắt đầu với màu sắc. Mặc dù màu Pantone của năm, Xanh cổ điển, bao trùm các tông màu lạnh, nhưng có một mẫu khác đang nổi lên. Tông màu đất nổi bật đang là một trong những xu hướng màu sắc thiết kế nội thất đẹp nhất năm 2020. Cam cháy, vàng đất […]