Thiết kế tân tiến của tòa nhà tự cung cấp năng lượng lớn nhất thế giới

Tòa nhà Unisphere mới đây đang rất được chú ý trên thế giới, bởi đây là tòa nhà nằm giữa trung tâm thành phố và tự cung cấp năng lượng hoàn toàn – sản sinh năng lượng nhiều hơn mức nó tiêu thụ.  Thực tế để xây dựng được một mẫu tòa nhà như Unisphere […]