Thiết kế chia bài Casino Hồ Tràm sai quy định

Thiết kế chia bài Casino Hồ Tràm sai quy định Thời điểm này, với số lượng 541 phòng khách sạn đã đi vào hoạt động, Dự án Hồ Tràm chỉ được kinh doanh không quá 10 bàn trò chơi… Nếu đúng theo quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thời điểm này, […]