Có nên mua những ngôi nhà từng bị cháy?

Sau các vụ cháy, những căn hộ, ngôi nhà bị cháy thường khó bán bởi nhiều chủ nhà muốn dời đi do mất mát quá lớn, khách mua thì ngại vì e đất “dữ”, người buôn bất động sản thì dìm giá. Ám ảnh những ngôi nhà bị cháy Sau các vụ cháy, bản thân người […]