Thi Công Xây Dựng

   Thi Công Xây Dựng

Khái quát qui trình thi công xây dựng của ngoinhavui.vn qua các giai đoạn như sau:

  – Cùng chủ đầu tư thảo luận với nhau về thơi gian thi công, chủng loại vật liệu, điều kiện thanh toán, tư vấn các thông tin liên quan…

  – Gửi báo giá thi công, mẫu hợp đồng, phụ lục hợp đồng,…

  – Thoả thuận cụ thể về thời gian thi công, trách nhiệm của các bên liên quan…

  – Ký hợp đồng.

  – Triển khai thi công.

  – Hoàn thành công trình, thanh lý hợp đồng thi công.

  – Bảo hành công trình sau khi thi công xong.

Comments are closed.